Danh sách học sinh thuộc các lớp năm học 2022-2023

Danh sách học sinh thuộc các lớp năm học 2022-2023

Thứ ba - 23/08/2022 06:23
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ    
         
DANH SÁCH LỚP 12A1 NĂM 2022-2023
         
STT LỚP CŨ Họ tên Ngày sinh ghi chú
1 11A1 Kiều Thị Kim Ngân 29/03/2005  
2 11A1 Phan Phước Hiền 10/07/2005  
3 11A1 Nguyễn Quỳnh Thương 10/04/2005  
4 11A1 Điểu Xuân Hoàng 06/03/2005  
5 11A1 Phạm Thanh Ngân 08/06/2005  
6 11A1 Trương Thanh Hùng 21/09/2005  
7 11A1 Lư Hồng Phúc 15/06/2005  
8 11A1 Hứa Thị Ngọc Trang 05/06/2005  
9 11A1 Nguyễn Thị Minh Thư 02/02/2005  
10 11A1 Hoàng Thị Quỳnh Giang 26/08/2005  
11 11A1 Võ Dương Tiểu Thương 19/05/2005  
12 11A1 Trần Anh Tuấn 07/07/2005  
13 11A1 Phạm Như Quỳnh 09/01/2005  
14 11A2 Đỗ Trí Cường 07/09/2005  
15 11A1 Hoàng Ngọc Như Quỳnh 20/02/2005  
16 11A1 Nguyễn Thị Huế 27/03/2005  
17 11A1 Nguyễn Phan Thủy Tiên 07/08/2005  
18 11A1 Đỗ Thị Như Quỳnh 13/08/2005  
19 11A1 Nguyễn Thị Trúc Mai 28/01/2005  
20 11A1 Hoàng Trương Mỹ Hoa 26/01/2005  
21 11A1 Vũ Thị Thùy Trang 27/12/2005  
22 11A1 Điểu Thị Hương 17/04/2004  
23 11A2 Bùi Thị Duy Hòa 25/02/2005  
24 11A2 Đỗ Minh Nhật 08/10/2005  
25 11A1 Phạm Thị Thanh Thảo 30/06/2005  
26 11A2 Trần Ngọc Anh 20/09/2005  
27 11A1 Đỗ Xuân Thiện 08/08/2005  
28 11A1 Lê Hữu Nhật Linh 26/07/2005  
29 11A1 Nguyễn Thị Thúy Uyên 30/03/2005  
30 11A1 Nguyễn Minh Thư 11/05/2005  
31 11A1 Đặng Huy Lâm 25/05/2005  
32 11A2 Lê Thị Cẩm Tiên 02/07/2005  
33 11A1 Trịnh Quang Hòa 31/05/2005  
34 11A2 Vũ Bảo Giang 26/09/2004  
35 11A2 Nguyễn Doãn Hưng 14/07/2005  
36 11A1 Nguyễn Lê Nhật Huy 29/06/2005  
37 11A1 Nguyễn Duy Hiếu 24/05/2005  
38 11A1 Phạm Thị Như Ý 16/02/2005  
39 11A2 Bùi Thị Thu Hiền 21/04/2005  
40 11A1 Trịnh Thị Minh Huyền 21/06/2005  
 

DANH SÁCH LỚP 12A2 NĂM 2022-2023
         
STT LỚP CŨ Họ tên Ngày sinh ghi chú
1 11A2 Hồ Thị Phương Thảo 06/07/2005  
2 11A2 Nguyễn Thị Ngọc Nga 18/08/2005  
3 11A1 Trịnh Thị Tú Anh 06/06/2005  
4 11A1 Phạm Thị Thanh Vân 09/11/2005  
5 11A2 Hồ Thị Kiều Dung 23/11/2005  
6 11A2 Đỗ Thị Thu Hà 16/04/2005  
7 11A2 Trịnh Duy Thanh 30/10/2005  
8 11A1 Đỗ Văn Tuấn Anh 30/01/2005  
9 11A1 Nguyễn Minh Lâm 04/12/2005  
10 11A2 Vũ Thị Tuyết Mai 30/05/2005  
11 11A2 Vũ Bảo Trung 26/09/2004  
12 11A1 Nguyễn Hữu Tùng 15/08/2005  
13 11A2 Đỗ Thanh Thảo 01/04/2005  
14 11A1 Nguyễn Thanh Vũ 17/07/2005  
15 11A3 Nguyễn Công Hậu 27/07/2005  
16 11A2 Võ Hồng Gấm 21/05/2005  
17 11A1 Lê Thị Thu Thảo 02/06/2005  
18 11A2 Lê Nguyễn Thành Tiến 29/01/2005  
19 11A2 Huỳnh Nguyễn Ngọc Yến 07/09/2005  
20 11A1 Võ Văn Quyết 05/05/2005  
21 11A2 Hoàng Vũ Yến Nhi 05/08/2005  
22 11A2 Hồ Thị Tuyết Như 12/09/2005  
23 11A2 Nguyễn Thị Xuân Mai 15/01/2005  
24 11A2 Trần Minh Nghĩa 15/05/2005  
25 11A1 Hà Văn Trường Phú 19/09/2005  
26 11A2 Nguyễn Tiến Hải 16/11/2005  
27 11A2 Điểu Thị Khánh Vy 05/12/2005  
28 11A2 Nguyễn Thị Ánh Trúc 20/12/2005  
29 11A2 Vũ Văn Đạt 22/08/2005  
30 11A2 Nguyễn Thanh Luân 06/09/2005  
31 11A2 Nguyễn Phạm Hữu Hòa 13/01/2005  
32 11A2 Nguyễn Thị Thúy Vy 02/07/2005  
33 11A2 Vũ Minh Khang 09/06/2005  
34 11A3 Cao Văn Vũ 07/05/2005  
35 11A2 Trịnh Thị Thảo Nguyên 27/06/2005  
36 11A2 Nguyễn Duy Khánh 01/04/2005  
37 11A2 Dương Công Bình 18/11/2005  
38 11A3 Huỳnh Anh Dũng 12/04/2005  
39 11A2 Trần Hoài Giang 17/11/2005  
40 11A7 Nguyễn Duy Anh Tuấn 04/11/2005  
 
DANH SÁCH LỚP 12A3 NĂM 2022-2023
         
STT LỚP CŨ Họ tên Ngày sinh ghi chú
1 11A3 Trần Thị Kim Anh 05/01/2005  
2 11A3 Điểu Thị Thanh Bình 23/12/2005  
3 11A3 Huỳnh Anh Dũng 12/04/2005  
4 11A3 Bùi Hải Đăng 06/12/2005  
5 11A3 Nguyễn Thị Hương Giang 19/08/2005  
6 11A3 Nguyễn Công Hậu 27/07/2005  
7 11A3 Dương Mạnh Hùng 10/12/2005  
8 11A3 Điểu Huy 10/07/2005  
9 11A3 Phạm Lê Tuấn Khanh 26/08/2005  
10 11A3 Phạm Nguyễn Minh Khôi 05/04/2005  
11 11A3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/01/2005  
12 11A3 Trần Văn Minh 19/06/2005  
13 11A3 Lê Thị Thanh Ngân 18/08/2005  
14 11A3 Điểu Trọng Nghĩa 09/11/2005  
15 11A3 Điểu Thị Quỳnh Nhi 06/02/2004  
16 11A3 Lê Tâm Như 30/07/2005  
17 11A3 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 09/12/2005  
18 11A3 Điểu Thảo 26/04/2004  
19 11A3 Hoàng Thị Thanh Thảo 07/08/2005  
20 11A3 Thị Diễm Thu 24/12/2004  
21 11A3 Vũ Ngọc Anh Thư 11/09/2005  
22 11A3 Nguyễn Thị Xuân Tiên 11/12/2005  
23 11A3 Thị Bé Trai 16/05/2005  
24 11A3 Lê Văn Tuấn 19/03/2005  
25 11A3 Cao Văn Vũ 07/05/2005  
26 11A3 Cao Quốc Sinh 26/02/2005  
27 11A2 Tà Mông Li A 20/09/2005  
28 11A2 Trần Khả Hào 18/06/2005  
29 11A2 Nguyễn Trung Hậu 24/04/2005  
30 11A2 Tô Thế Lữ 11/07/2005  
31 11A3 Lê Văn Tuấn 19/03/2005  
 
DANH SÁCH LỚP 12A4 NĂM 2022-2023
         
STT LỚP CŨ Họ tên Ngày sinh ghi chú
1 11A4 Đoàn Vũ An 20/03/2005  
2 11A4 Nguyễn Lâm Anh 22/09/2005  
3 11A4 Điểu Dương 22/06/2005  
4 11A4 Nguyễn Viết Xuân Đông 10/06/2005  
5 11A4 Nguyễn Hảo Hán 22/08/2005  
6 11A4 Nguyên Thị Hồng Hạnh 18/09/2005  
7 11A4 Nguyễn Thanh Hiếu 19/03/2005  
8 11A4 Thị Hương 23/01/2005  
9 11A4 Thị Hương 16/04/2005  
10 11A4 Nguyễn Thị Ngọc Linh 01/10/2005  
11 11A4 Nguyên Thành Lộc 11/10/2005  
12 11A4 Trần Đình Lợi 09/06/2005  
13 11A4 Trần Thị Phương Mai 19/05/2005  
14 11A4 Nguyễn Thị Hà My 01/04/2005  
15 11A4 Nguyễn Thành Nam 27/09/2005  
16 11A4 Hồ Thị Thanh Ngân 17/05/2005  
17 11A4 Lê Đoàn Quỳnh Ngọc 27/12/2005  
18 11A4 Lại Ngọc Quỳnh Như 20/08/2005  
19 11A4 Nguyễn Thị Chúc Phương 09/12/2005  
20 11A4 Thị Sinh 26/03/2005  
21 11A4 Nguyễn Đình Sơn 03/04/2005  
22 11A4 Nguyễn Thị Hùng Thảo 08/11/2005  
23 11A4 Lê Ngọc Thắng 06/09/2005  
24 11A4 Nguyễn Thị Minh Thư 19/03/2005  
25 11A4 Trần Văn Thanh Toàn 19/12/2005  
26 11A4 Nguyễn Tuấn Tú 24/04/2005  
27 11A4 Nguyễn Minh Vũ 14/09/2005  
28 11A4 Trương Hoàng Vũ 15/05/2005  
29 11A4 Nguyễn Thanh Vy 20/10/2004  
30 11A4 Lê Thi Như Ý 18/08/2005  
31 11A2 Trần Huy Hoàng 08/09/2004  
32 11A2 Trần Đức Ngọc 09/07/2005  

DANH SÁCH LỚP 12A5 NĂM 2022-2023
         
STT LỚP CŨ Họ tên Ngày sinh ghi chú
1 11A5 Nguyễn Lan Anh 27/04/2005  
2 11A5 Phạm Thị Trâm Anh 22/12/2005  
3 11A5 Trần Quốc Bảo 01/04/2005  
4 11A5 Trần Thị Hồng Đào 10/10/2005  
5 11A5 Điểu Thanh Điền 15/01/2005  
6 11A5 Lê Thị Hiền 17/07/2005  
7 11A5 Thị Hỡi 20/04/2005  
8 11A5 Điểu Lâm 19/01/2005  
9 11A5 Nguyễn Hoàng Lâm 12/06/2005  
10 11A5 Trương Hoàng Long 14/05/2005  
11 11A5 Trần Thiện Lương 01/03/2005  
12 11A5 Điểu Hoàng Minh 26/10/2005  
13 11A5 Nguyễn Thị Diễm My 03/09/2005  
14 11A5 Trần Phước Mỹ 24/05/2005  
15 11A5 Dương Thị Kim Ngân 03/12/2005  
16 11A5 Phạm Hùng Nghĩa 26/08/2005  
17 11A5 Lê Thị Nguyệt 22/07/2005  
18 11A5 Đặng Thị Yến Nhi 25/05/2005  
19 11A5 Dương Tâm Tài Như 20/10/2005  
20 11A5 Trần Ngọc Thảo Quyên 28/10/2005  
21 11A5 Phan Ngọc Sang 30/05/2004  
22 11A5 Lê Văn Tâm 02/01/2005  
23 11A5 Nguyễn Lê Thành 06/06/2005  
24 11A5 Trần Thị Hồng Thảo 08/08/2005  
25 11A5 Lê Thị Cẩm Tiên 14/09/2005  
26 11A5 Điểu Tuấn 17/08/2004  
27 11A5 Nguyễn Hợp Tuyển 17/06/2005  
28 11A7 Nguyễn Thế Vũ 28/10/2005  
29 11A7 Nguyễn Hoàng Phúc 23/03/2005  
30 11A7 Phạm Ngọc Như Quỳnh 27/05/2005  
31 11A7 Phạm Anh Tuấn 16/01/2005  

DANH SÁCH LỚP 12A6 NĂM 2022-2023
         
STT LỚP CŨ Họ tên Ngày sinh ghi chú
1 11A6 Huỳnh Quốc Bảo 01/02/2004  
2 11A6 Nguyễn Thị Hà Anh 14/09/2005  
3 11A6 Đoàn Gia Bảo 19/12/2005  
4 11A6 Trần Phạm Thanh Bình 17/03/2005  
5 11A6 Điểu A Đam 25/04/2005  
6 11A6 Điểu Giăng 20/12/2003  
7 11A6 Nguyễn Minh Thu Hiền 30/06/2005  
8 11A6 Điểu Hiếu 19/11/2004  
9 11A6 Nguyễn Văn Hiếu 19/06/2005  
10 11A6 Điểu Hòa 05/02/2005  
11 11A6 Ngô Huy Hoàng 05/10/2005  
12 11A6 Lưu Thị Tuyết Huệ 16/10/2005  
13 11A6 Nguyễn Quốc Huy 08/03/2005  
14 11A6 Lê Thị Phương Linh 03/10/2005  
15 11A6 Thị Loan 29/12/2005  
16 11A6 Phạm Thị Kim Lực 15/11/2005  
17 11A6 Nguyễn Thị Trúc Ly 07/11/2004  
18 11A6 Võ Thị Hồng Mai 28/02/2005  
19 11A6 Bùi Công Minh 22/12/2005  
20 11A6 Thị Kim Ngân 09/11/2005  
21 11A6 Nguyễn Thị Thùy Nhung 19/11/2005  
22 11A6 Điểu Phen 06/03/2005  
23 11A6 Hoàng Nhất Phong 23/05/2005  
24 11A6 Võ Ngô Hồng Phượng 01/07/2005  
25 11A6 Nguyễn Thanh Thảo 17/05/2005  
26 11A6 Nguyễn Hữu Thắng 04/04/2004  
27 11A6 Điểu Thị Thúy 16/02/2005  
28 11A6 Nguyễn Thị Tri Thức 14/02/2005  
29 11A6 Hồ Quang Tính 31/01/2005  
30 11A6 Phan Quốc Trí 20/11/2005  
31 11A6 Nguyễn Anh Vũ 08/11/2005  
32 11A6 Võ Nguyễn Khánh Vương 06/02/2005  

DANH SÁCH LỚP 12A7 NĂM 2022-2023
         
STT LỚP CŨ Họ tên Ngày sinh ghi chú
1 11A7 Nguyễn Thị Ngọc Anh 24/04/2005  
2 11A7 Phạm Lê Thành Công 16/10/2005  
3 11A7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 31/08/2005  
4 11A7 Tạ Huy Hiếu 27/08/2005  
5 11A7 Lê Nguyễn Kim Huệ 06/10/2005  
6 11A7 Nguyễn Thanh Hùng 07/10/2004  
7 11A7 Lê Thị Mai Hương 14/01/2005  
8 11A7 Nguyễn Việt Hoàng 13/10/2005  
9 11A7 Nguyễn Nữ Vỹ Lâm 27/09/2005  
10 11A7 Thị Lany 26/03/2005  
11 11A7 Vũ Thị Ngọc Mai 03/02/2005  
12 11A7 Dư Thị Thanh Minh 10/03/2005  
13 11A7 Lương Văn Nam 06/06/2005  
14 11A7 Phạm Quách Kỳ Nam 21/05/2005  
15 11A7 Nguyễn Phạm Thị Kim Ngân 17/03/2005  
16 11A7 Điểu Sa Ram 10/12/2004  
17 11A7 Trần Thụy My 12/03/2005  
18 11A7 Lê Thị Thu Thảo 17/09/2005  
19 11A7 Nguyễn Thị Hoàng Thơ 01/03/2005  
20 11A7 Nguyễn Thanh Nhã 09/01/2005  
21 11A7 Vũ Thị Thơm 10/09/2004  
22 11A7 Võ Thị Thuận 05/08/2004  
23 11A7 Nguyễn Thị Thu Thủy 28/07/2005  
24 11A7 Nguyễn Thị Thủy Tiên 31/05/2005  
25 11A7 Lê Thu Trang 29/06/2005  
26 11A7 Đỗ Thị Bảo Trâm 10/09/2005  
27 11A7 Đỗ Thị Mai Thương 04/09/2005  
28 11A7 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 24/01/2005  
29 11A7 Phạm Thị Như Tuyền 12/12/2005  
30 11A7 Tiêu Anh Vũ 19/01/2005  
31 11A7 Phan Thế Vĩnh 19/09/2005  

DANH SÁCH LỚP 11A1 NĂM 2022-2023
         
STT LỚP CŨ Họ tên Ngày sinh ghi chú
1 10A1 Trương Thị Trà My 01/01/2005  
2 10A1 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 14/09/2006  
3 10A1 Phạm Minh Duy 10/03/2006  
4 10A1 Phạm Đỗ Anh Đức 04/07/2006  
5 CBL Hồ Thị Mỹ Ngọc 11/05/2006  
6 10A1 Bồ Thị Thảo Duyên 16/11/2006  
7 10A1 Lê Quốc Hùng 26/02/2006  
8 10A1 Ngô Thanh Trúc 01/09/2006  
9 10A1 Vũ Thị Hoài An 05/01/2006  
10 10A1 Đoàn Thị Thanh Hiền 08/01/2006  
11 10A1 Lê Hữu Hoàng 15/12/2006  
12 10A1 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/12/2006  
13 10A1 Đỗ Kim Tỷ 16/11/2006  
14 10A7 Nguyễn Phạm Thanh Ngân 05/03/2006  
15 10A1 Nguyễn Thị Trà My 14/07/2006  
16 10A1 Nguyễn Thị Ngọc Yến 11/11/2006  
17 10A1 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 08/11/2006  
18 10A1 Ngô Thanh Tâm 07/05/2006  
19 10A1 Đinh Quang Trường 06/04/2006  
20 10A1 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/08/2006  
21 10A1 Vũ Thị Ngọc Bích 12/04/2006  
22 10A1 Trần Thị Như Ngọc 19/11/2006  
23 10A1 Lê Đăng Trí 18/07/2006  
24 10A1 Bùi Thị Ngọc Trinh 05/08/2006  
25 10A1 Nguyễn Đỗ Minh Duy 25/02/2006  
26 10A1 Lê Quỳnh Anh 07/06/2006  
27 10A1 Đỗ Như Quỳnh 17/09/2006  
28 10A1 Đỗ Thị Tâm 16/08/2006  
29 10A1 Lê Hoàng Bảo Ngọc 13/09/2006  
30 10A1 Trần Thị Siêu Ken 28/04/2006  
31 10A1 Nguyễn Thị Thúy Ngân 04/05/2006  
32 10A1 Mai Thị Diễm Quỳnh 11/08/2006  
33 10A1 Nguyển Lê Anh Thi 06/03/2006  
34 10A1 Phạm Thị Thùy Trang 11/02/2006  
35 10A1 Trần Thị Hồng Yến 17/04/2006  
36 10A1 Nguyễn Thị Lan Anh 15/02/2006  
 
DANH SÁCH LỚP 11A2 NĂM 2022-2023
         
STT LỚP CŨ Họ tên Ngày sinh ghi chú
1 10A2 Lê Ngọc Bình 15/10/2006  
2 10A2 Thị Mi Canh 01/11/2006  
3 10A2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09/06/2006  
4 10A2 Chung Lê Minh Dương 27/02/2006  
5 10A2 Vũ Minh Hậu 20/02/2006  
6 10A2 Điểu Hùng 05/04/2006  
7 10A2 Điểu Phước Hùng 26/05/2006  
8 10A2 Đinh Thị Thu Huyền 22/12/2006  
9 10A2 Phạm Anh Khải 20/07/2005  
10 10A2 Điểu Khang 08/12/2006  
11 10A2 Điểu Minh Vương Khang 14/12/2006  
12 10A2 Nguyễn Văn Kiệt 26/12/2006  
13 10A2 Nguyễn Thị Hoàng Lan 14/11/2006  
14 10A2 Thị Đa Len 16/07/2006  
15 10A2 Mai Hoàng Long 19/03/2006  
16 10A2 Đặng Thị Cẩm Ly 23/07/2006  
17 10A2 Nguyễn Tấn Minh 13/07/2006  
18 10A2 Cao Nguyễn Xương Nhi 18/03/2006  
19 10A2 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/01/2006  
20 10A2 Nguyễn Cường Phong 21/02/2005  
21 10A2 Bùi Hoàng Phúc 27/03/2006  
22 10A2 Trương Văn Phúc 14/11/2006  
23 10A2 Nguyễn Hồng Quyên 28/10/2006  
24 10A2 Võ Thị Diễm Quỳnh 29/11/2006  
25 10A2 Nguyễn Thanh Bảo Sang 23/10/2006  
26 10A2 Đào Thị Mỹ Tâm 20/02/2006  
27 10A2 Nguyễn Văn Thành 06/05/2006  
28 10A2 Trần Hữu Thắng 27/05/2006  
29 10A2 Lê Anh Thư 07/07/2006  
30 10A2 Lê Hoàng Anh Thư 12/12/2006  
31 10A2 Trần Ngọc Bảo Trâm 07/01/2006  
32 10A2 Điểu Hoàng Trí 03/08/2005  
33 10A2 Trần Thanh Trúc 12/03/2006  
34 10A2 Nguyễn Thanh Tùng 24/11/2006  
35 10A2 Nguyễn Thúy Vy 21/09/2006  
 
DANH SÁCH LỚP 11A3 NĂM 2022-2023
         
STT LỚP CŨ Họ tên Ngày sinh ghi chú
1 10A3 Đỗ Thị Thanh An 18/02/2006  
2 10A3 Vũ Bảo Anh 09/10/2006  
3 10A3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24/05/2006  
4 10A3 Điểu Dĩnh 05/05/2006  
5 10A3 Lê Anh Dũng 28/02/2006  
6 10A3 Nguyễn Hoàng Duy 31/05/2006  
7 10A3 Lê Khắc Hậu 16/01/2006  
8 10A3 Nguyễn Hoàng Quý Hiền 19/04/2006  
9 10A3 Nguyễn Thanh Hòa 11/03/2006  
10 10A3 Ngô Văn Hùng 11/08/2006  
11 10A3 Phù Ngọc Huyền 28/11/2006  
12 10A3 Đỗ Đặng Lan Hương 10/09/2006  
13 10A3 Thị Hương 02/01/2006  
14 10A3 Nguyễn Xuân Lý Khoa 19/10/2006  
15 10A3 Lê Thị Mai 17/06/2006  
16 10A3 Nguyễn Thị Thảo Ngân 15/03/2006  
17 10A3 Lê Ngọc Trinh Nguyên 19/01/2006  
18 10A3 Lê Nguyên Phong Nhã 23/05/2006  
19 10A3 Nguyễn Tấn Nhật 18/12/2005  
20 10A3 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/06/2006  
21 10A3 Nguyễn Văn Thắng 30/11/2005  
22 10A3 Lê Thị Thời 09/01/2006  
23 10A3 Nguyễn Thị Thanh Thủy 24/07/2006  
24 10A3 Nguyễn Phạm Quỳnh Trang 11/07/2006  
25 10A3 Nguyễn Thị Mai Trâm 03/02/2006  
26 10A3 Trần Minh Tuấn 19/03/2006  
27 10A3 Đinh Văn Vũ 26/09/2006  
28 10A3 Trịnh Phạm Tường Vy 19/12/2006  
29 10A3 Phạm Hoàng Ngọc Yến 05/09/2006  
30 10A7 Nguyễn Văn Minh 09/11/2006  
31 10A7 Hồ Thị Thu Thảo 23/07/2006  
32 10A7 Phạm Huỳnh Thu Trang 14/01/2006  
33 10A7 Nguyễn Thị Ngọc Tú 19/09/2006  
34 10A7 La Ngọc Sơn 14/05/2006  
 
DANH SÁCH LỚP 11A4 NĂM 2022-2023
         
STT LỚP CŨ Họ tên Ngày sinh ghi chú
1 10A4 Đoàn Bình An 10/03/2006  
2 10A4 Ngô Thành An 17/02/2006  
3 10A4 Nguyễn Thị Lan Anh 11/08/2006  
4 10A4 Nguyễn Lương Thiên Bảo 25/03/2006  
5 10A4 Nguyễn Trung Dũng 31/08/2006  
6 10A4 Thị Duyên 17/07/2006  
7 10A4 Nguyễn Xuân Dưa 21/07/2005  
8 10A4 Lương Thị Hạnh 02/09/2006  
9 10A4 Thị Cẩm Hiếu 21/08/2006  
10 10A4 Hoàng Việt Hùng 09/10/2006  
11 10A4 Cao Thị Minh Hương 23/02/2006  
12 10A4 Thị Anh Jri 11/06/2006  
13 10A4 Điểu Anh Kiệt 27/10/2006  
14 10A4 Vương Anh Kiệt 02/11/2006  
15 10A4 Đỗ Tấn Lộc 08/01/2006  
16 10A4 Cao Ngọc Luân 11/07/2005  
17 10A4 Trần Hưng Nam 07/05/2006  
18 10A4 Lê Bảo Ngân 22/04/2006  
19 10A4 Hồ Chí Nghĩa 12/10/2006  
20 10A4 Hồ Thị Thanh Nhàn 29/10/2006  
21 10A4 Mai Thị Tuyết Nhi 29/09/2006  
22 10A4 Nguyễn Thị Tuyết Như 14/06/2006  
23 10A4 Lê Huy Phong 10/01/2006  
24 10A4 Trần Thị Thanh Thảo 31/07/2006  
25 10A4 Điểu Thịnh 18/12/2006  
26 10A4 Nguyễn Thị Minh Thủy 16/04/2006  
27 10A4 Phạm Võ Thanh Trúc 14/03/2006  
28 10A4 Lê Thành Trung 03/12/2006  
29 10A4 Lê Thanh Tuấn 07/12/2006  
30 10A4 Lương Thế Vinh 05/03/2006  
31 10A4 Nguyễn Thị Yến Vy 24/01/2006  
32 10A4 Trần Thị Như Ý 31/10/2006  
33 10A4 Đinh Thị Vinh 22/10/2005  
34 10A7 Nguyễn Thị Thu Vân 19/08/2006  
35 10A7 Thị Thảo Linh 12/03/2006  
36 10A7 Lê Thị Hồng Thắm 22/10/2006  
37 10A7 Thị Thư 05/01/2006  

DANH SÁCH LỚP 11A5 NĂM 2022-2023
         
STT LỚP CŨ Họ tên Ngày sinh ghi chú
1 10A5 Thị Bé Duyên 17/04/2006  
2 10A5 Phạm Đình Dương 28/04/2006  
3 10A5 Trần Hoàng Giang 27/09/2006  
4 10A5 Nguyễn Phạm Thanh Hân 14/01/2006  
5 10A5 Lê Thị Thanh Hiền 12/03/2006  
6 10A5 Phan Thị Hồng 06/03/2006  
7 10A5 Nguyễn Thị Lan Hương 03/11/2006  
8 10A5 Hồ Thị Mai Hương 13/05/2006  
9 10A5 Hà Thị Thanh Lam 05/01/2006  
10 10A5 Đỗ Thị Thùy Linh 11/06/2006  
11 10A5 Nguyễn Thị Ánh Linh 02/06/2006  
12 10A5 Nguyễn Duy Nam 12/07/2006  
13 10A5 Chu Nguyễn Hồng Ngọc 13/06/2006  
14 10A5 Thị Bảo Như 01/08/2006  
15 10A5 Thị Thúy Oanh 02/02/2006  
16 10A5 Điểu Thanh Phong 21/09/2005  
17 10A5 Nguyễn Văn Phong 25/06/2006  
18 10A5 Trần Vinh Quang 13/10/2006  
19 10A5 Lê Văn Hồ Quân 28/08/2006  
20 10A5 Trần Trung Quốc 10/01/2006  
21 10A5 Nguyễn Xuân Thành 25/08/2006  
22 10A5 Nguyễn Thị Thanh Thảo