Công Văn
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 58/SGDĐT-GDTrH 10/01/2022 triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn phần mềm Quản lý thư viện điện tử cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2 31/SGDĐT-GDTrH 06/01/2022 V/v thông báo lịch thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2021-2022
3 4160/SGDĐT-GDTrH 28/12/2021 Triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2021-2022
4 4115/QĐ-SGDĐT 25/12/2021 QĐ cử giáo viên bộ môn Tiếng Anh tham gia bồi dưỡng về phương pháp và cách thức triển khai dạy học theo dự án
5 4062/SGDĐT-GDTrH 21/12/2021 V/v ra đề thi đề xuất Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2021-2022
6 4032/SGDĐT-GDTrH 20/12/2021 V/v tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022
7 4005/SGDĐT-GDTrH 17/12/2021 V/v thông báo thay đổi lịch thi Kỳ thi lập đội tuyển HSG dự thi cấp Quốc gia THPT năm học 2021-2022
8 3960/SGDĐT-GDTrH 15/12/2021 V/v thông báo lịch thi Kỳ thi lập đội tuyển HSG dự thi cấp Quốc gia THPT năm học 2021-2022
9 3967/SGDĐT-GDTrH 15/12/2021 V/v triệu tập cán bộ, giáo viên tập huấn bản thử nghiệm phần mềm tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023
10 3974/SGDĐT-GDTrH 15/12/2021 V/v chuẩn bị tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2021-2022
11 3943/SGDĐT-GDTrH 14/12/2021 Thông báo tra cứu bằng tốt nghiệp THPT năm 2018-2019-2020 trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
12 3834/QĐ-SGDĐT 08/12/2021 Thông báo kết quả tham gia bồi dưỡng CBQL, GV cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 các môn kiêm nhiệm mô đun 1 (bổ sung) và mô đun 2, 3
13 3776/SGDĐT-GDTrH 30/11/2021 Tham gia khảo sát online về sách giáo khoa Tiếng Anh hệ 7 năm và hệ 10 năm
14 3745/SGDĐT-VP 29/11/2021 gửi hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng, nhân rộng của sáng kiến trong ngành GD&ĐT tỉnh năm học 2021-2022
15 3742/SGDĐT-GDTrH 26/11/2021 Tập huấn Hệ thống phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục
16 3663/SGDĐT-GDTrH 18/11/2021 V/v triển khai Chương trình Hướng nghiệp-Tuyển sinh năm học 2021-2022
17 121/KH-TP 13/11/2021 Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022
18 3477/SGDĐT-GDTrH 03/11/2021 Thay đổi thời gian tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2021-2022
19 3468/SGDĐT-GDTrH 03/11/2021 Hướng dẫn tham gia cuộc thi "Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước" năm 2021
20 3476/SGDĐT-GDTrH 03/11/2021 V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet
21 3443/SGDĐT-VP 29/10/2021 Khẩn trương hoàn thành công tác đánh giá giáo viên, CBQL CS GDMN, PT theo chuẩn năm học 2020-2021
22 3284/SGDĐT-GDTrH 15/10/2021 Triệu tập giáo viên tham dự tập huấn dạy học trực tuyến cấp THCS, THPT năm học 2021-2022
23 3262/SGDĐT-GDTrH 15/10/2021 V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ năm học 2021-2022
24 3211/SGDĐT-GDTrH 15/10/2021 Thông báo kết quả tập huấn chuyển đổi ngôn ngữ lập trình môn Tin học cấp THCS, THPT năm 2021
25 3160/SGDĐT-VP 15/10/2021 hướng dẫn viết đơn đề nghị công nhận sáng kiến và nội dung chi cho công tác chấm sáng kiến
26 3300/SGDĐT-GDTrH 15/10/2021 Hướng dẫn tham gia các lớp học ảo tập huấn Dạy học trực tuyến đối với Báo cáo viên, giáo viên và CBQL THCS, THPT
27 2965/SGDĐT-GDTrH 01/10/2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022
28 3106/SGDĐT-GDTrH 01/10/2021 V/v ra đề thi đề xuất Kỳ thi lập đội tuyển HSG dự thi cấp quốc gia THPT năm học 2021 - 2022
29 3113/SGDĐT-VP 01/10/2021 Triển khai công văn sô 1004/NGCBQLGD-PTNGCB về chọn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiểu biểu năm 2021
30 3105/SGDĐT-GDTrH 01/10/2021 V/v hướng dẫn nhiệm vụ công tác thi và quản lý văn bằng, chứng chỉ năm học 2021-2022
31 2982/SGDĐT-GDTrH 22/09/2021 Tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning năm học 2021-2022
32 2984/KH-SGDĐT 22/09/2021 Kế hoạch tổ chức thi nghề dành cho học sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022
33 1107/SGDĐT-GDTrH 15/04/2021 V/v hướng dẫn thêm một số nội dung về tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ 2 năm học 2020-2021 (Thay thế công văn số 1100/SGDĐT-GDTrH ngày 14/4/2021)
34 1079/QĐ-SGDĐT 13/04/2021 Quyết định về việc công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS, THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2020-2021
35 976/SGDĐT-GDTrH 02/04/2021 Khảo sát thực trạng bồi dưỡng các mô-đun cho GV, CBQLCSGDPT thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
36 922/SGDĐT-VP 31/03/2021 Viên chức xin nghỉ công tác để giải quyêt việc riêng không hưởng lương
37 914/QĐ-SGDĐT 31/03/2021 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
38 876/SGDĐT-GDTrH 27/03/2021 Rà soát thông tin, kết quả tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 mô đun 1 của CBQL, GV cấp TH, THCS, THPT
39 868/QĐ-SGDĐT 26/03/2021 Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cho các tác giả, đồng tác giả thuộc ngành GD&ĐT năm học 2020-2021
40 854/SGDĐT-VP 25/03/2021 Thông báo kết quả nội dung thi GVCN lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021
41 822/SGDĐT-GDTrH 24/03/2021 V/v triệu tập tham dự Hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận hồ sơ ĐKDT và phần mềm tuyển sinh vào lớp 10
năm học 2021-2022
42 450/SGDĐT-GDTrH 26/02/2021 V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi GVCN lớp giỏi cấp THCS,THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021 và các nội dung có liên quan đến Hội thi
43 449/SGDĐT-GDTrH 26/02/2021 Triển khai Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards)
44 438/KH-SGDĐT 24/02/2021 Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh các môn học lớp 10 và lớp 11 năm học 2020-2021
45 380/SGDĐT-GDTrH 19/02/2021 v/v tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19
46 372/SGDĐT-GDTrH 15/02/2021 v/v tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19
47 261/SGDĐT-GDTrH 28/01/2021 v/v thông báo cấu trúc đề Olympic 19/5 cấp tỉnh áp dụng từ năm học 2020-2021
48 215/QĐ-SGDĐT 25/01/2021 Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao, Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THPT năm học 2020-2021
49 173/SGDĐT-VP 20/01/2021 Tham dự các lớp tập huấn phần mền đăng ký mua sắm tập trung qua mạng intenet và CSDL QLTS (lần 2)
50 4132/SGDĐT-GDTrH 22/12/2020 Thông báo lịch bồi dưỡng CBQL, GV cấp TH, THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2020-mô đun 1
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,182
  • Tháng hiện tại72,382
  • Tổng lượt truy cập2,893,755
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây